ECHA - CBO

Toon # 
1 Vereniging ECHA Nederland
Als ECHA Specialist in Gifted Education ben ik aangesloten bij de Vereniging ECHA Nederland: adviseurs, begeleiders en coaches met expertise op het gebied van onderwijs en begeleiding van begaafde leerlingen.
2 Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO)
3 European Counchil for High Ability (ECHA)
4 Slim leren leren
5 National Talent Centre of the Netherlands
Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is een samenwerking van SLO, CBO Talent Development en de Radbouduniversiteit Nijmegen. Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is de missie van het NTCN om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van talentvolle, creatieve, begaafde kinderen, jongeren en volwassenen.

We verbinden praktijk, beleid en wetenschap en werken nauw samen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten om talenten van (begaafde) kinderen en volwassenen te stimuleren. Dit doen wij door actief netwerkvorming tussen professionals te faciliteren en verbindingen te leggen tussen initiatieven en partijen die elkaar kunnen versterken.

Het NTCN is het Europese Talent Centre in Nederland en maakt deel uit van het European Talent Support Network (ETSN).