Onderwijs

Relevante onderwijsgerelateerde links naar websites van instanties of personen, waarmee ik onder andere samenwerk aan het realiseren van de doelstellingen van deze website.

Toon # 
1 Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Als medewerker van dit landelijke Informatiepunt, gevestigd bij SLO, heb ik (tot juni 2018) meegewerkt aan het realiseren van onze missie om talentontwikkeling te stimuleren, zodat de talenten van leerlingen optimaal tot recht kunnen komen. Dit Informatiepunt is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de begeleiding van (hoog)begaafde en/of (zeer) talentvolle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
2 Slim Begeleiden (Albert Kaput)
Albert Kaput coacht jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel die (dreigen) vast (te) lopen in hun ontwikkeling. Als mede-oprichter van Stichting Centrum voor Creatief Leren (CCL) en voormalig Senior Adviseur bij Feniks Talent heeft hij honderden jongeren begeleidt die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs (drop-outs). Vanuit zijn praktijk Slim Begeleiden delen we samen onder de noemer 'HB in Ontwikkeling' onze ervaring en expertise en ontwikkelen we hulpmiddelen en trainingen die bijdragen om een nieuw perspectief te ontwikkelen. Hiermee willen we problemen voorkomen die kunnen ontstaan wanneer er een mismatch is in de afstemming tussen (hoog)begaafde kinderen en hun omgeving.
3 Lesmateriaal voor hoogbegaafden (Minka Dumont)
Collega ECHA-specialist Minka Dumont, plusklasbegeleidster en ontwikkelaar van lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen, biedt zowel gratis te downloaden als aan te schaffen materialen aan via haar website.
4 Pluskids (Janneke Breedijk)
Collega ECHA-specialist Janneke Breedijk deelt ook op diverse manieren haar expertise en ervaring op het gebied van (hoog)begaafde leerlingen.