Peers4Parents Arnhem-Nijmegen

Werken aan de emotionele begeleiding van begaafde kinderen

Geïnspireerd door het inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, organiseert Peers4Parents het Peers4Parents Programma voor ouders van begaafde kinderen. De werkwijze die bij deze groepen gehanteerd wordt, is geïnspireerd door de SENG Model Parent Groups (SMPG) en vertaald naar de Nederlandse context. De begeleiding van de emotionele ontwikkeling van je begaafde kind staat hierbij centraal.

Peers4Parents Programma

(H)erkenning, ervaringen delen, ideeën en tips uitwisselen, nieuwe inzichten en perspectieven aangereikt krijgen, leren van en met elkaar en vooral: ervaren hoe je er vanuit je eigen kracht als ouder voor je begaafde kind kunt zijn. Deelname aan deze gespreksgroepen zal zeker mooie momenten opleveren!

De afgelopen jaren hebben er inmiddels drie Peers4Parents groepen in de regio Arnhem-Nijmegen plaatsgevonden, begeleid door Albert Kaput & Desirée Houkema. Albert & Desirée zijn beiden ouders van begaafde kinderen, met ruime ervaring en expertise in het werken met begaafde kinderen, zowel met leerlingen als met jongeren/jong volwassenen waarbij er sprake is van (ernstig) onderpresteren en/of (dreigende) schooluitval. Ieder schooljaar zal er tenminste één nieuwe groep starten, bestaande uit een reeks van 10 themabijeenkomsten. Er is tijdens de bijeenkomsten veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en inzichten met andere ouders. De facilitators helpen een positieve, constructieve en veilige sfeer te creëren.

De volgende groep in Arnhem-Nijmegen start op dinsdagavond 7 januari 2020.

» Meer informatie en aanmelden via de website van Peers4Parents Arnhem-Nijmegen.

Naast het intensieve Peers4Parents Programma bieden Peers4Parents facilitators ook andere mogelijkheden om de opvoedthema's van het Peers4Parents Programma aan bod te laten komen, bijvoorbeeld via (series) interactieve lezingen (thema-avonden), workshops, 1-op-1 coaching, of tijdens de Peers4Parents Day. Meer informatie hierover vind je op de landelijke Peers4Parents website.

Peers4Parents Arnhem-Nijmegen maakt deel uit van Peers4Parents, een netwerk van gecertificeerde SMPG en Peers4Parents facilitators. Peers4Parents heeft  als doel om een bijdrage te leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders. Dit sluit aan op de doelstelling van de Stichting Webb, die het initiatief Peers4Parents ondersteunt.