‘Quickscan’ begaafdheidskenmerken

Hulpmiddel voor leerkrachten bij een bewuste verkenning van begaafdheidskenmerken Het is van belang om bij het signaleren van begaafdheidskenmerken zo objectief mogelijk naar alle leerlingen in een groep te kijken. Met behulp van de ‘quickscan’ is het mogelijk om aan de hand van de beschreven kenmerken een groepsoverzicht te maken van alle leerlingen. Iedere leerkracht kan dit […]

Uitgangspunten bij de tools

Zonder kennen geen (h)erkennen Om (hoog)begaafde kinderen te kunnen (h)erkennen, is in de eerste plaats kennis over (hoog)begaafdheid een vereiste. Bijvoorbeeld over de kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid. Wanneer dergelijke kenmerken gesignaleerd worden, is het belangrijk om ook andere beschikbare informatie over het kind goed te analyseren en interpreteren. Andersom kan ook gelden dat deze informatie juist aanleiding is om […]

Screening (Hoog)begaafdheid In-Zicht

Hulpmiddel om in-zicht te krijgen in ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid Deze screening is ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming rondom onderwijs- en begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid, zoals deelname aan ‘peergroup‘ onderwijs (plusklas, verrijkingsklas, afdeling voor voltijds “HB-onderwijs”). Kenmerkend voor dergelijke voorzieningen of arrangementen is dat er ruimte […]

(Hoog)begaafdheid In-Zicht

Binnenkort zijn alle informatie en tools van de oorspronkelijke website (Hoog)begaafdheid In-Zicht weer beschikbaar! De Quickscan en het Screeningsinstrument HB In-Zicht zijn alvast te downloaden via het menu. Desirée Houkema HB in Ontwikkeling Als je op de hoogte wilt zijn van nieuwe ontwikkelingen, adviseer ik je me te volgen via Facebook of via LinkedIn. Facebook […]