‘Quickscan’ begaafdheidskenmerken

Hulpmiddel voor leerkrachten bij een bewuste verkenning van begaafdheidskenmerken Het is van belang om bij het signaleren van begaafdheidskenmerken zo objectief mogelijk naar alle leerlingen in een groep te kijken. Met behulp van de ‘quickscan’ is het mogelijk om aan de hand van de beschreven kenmerken een groepsoverzicht te maken van alle leerlingen. Iedere leerkracht kan dit […]

Screening (Hoog)begaafdheid In-Zicht

Hulpmiddel om in-zicht te krijgen in ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid Deze screening is ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming rondom onderwijs- en begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid, zoals deelname aan ‘peergroup‘ onderwijs (plusklas, verrijkingsklas, afdeling voor voltijds “HB-onderwijs”). Kenmerkend voor dergelijke voorzieningen of arrangementen is dat er ruimte […]